Finn bilforsikringen som passer best for deg. Velger du Bil Ekstra, får du dekket parkeringsskader uten tap av bonus, og andre vanlige uflaksskader som feilfylling og tap av bilnøkkel.

Ansvarsforsikring
Skade på personer i og utenfor bilen
Skader påført annet kjøretøy
Skader påført bygninger/ eiendeler
Rettshjelp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delkasko
Skade på personer i og utenfor bilen
Skader påført annet kjøretøy
Skader påført bygninger/ eiendeler
Rettshjelp
Brann
Tyveri
Glass
Redningshjelp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasko
Skade på personer i og utenfor bilen
Skader påført annet kjøretøy
Skader påført bygninger/ eiendeler
Rettshjelp
Brann
Tyveri
Glass
Redningshjelp
Sammenstøt
Utforkjøring
Velt
Hærverk
Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bil ekstra
Skade på personer i og utenfor bilen
Skader påført annet kjøretøy
Skader påført bygninger/ eiendeler
Rettshjelp
Brann
Tyveri
Glass
Redningshjelp
Sammenstøt
Utforkjøring
Velt
Hærverk
Eller annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
Parkeringsskade
Leiebil i inntil 31 dager ved -kaskoskade
Bilhjelp hjemme
Rens av motor etter feilfylling
Totalskadegaranti
Fastmontert utstyr med inntil 50.000 kroner
Bagasje med inntil 10.000 kroner
Tap av bilnøkkel
Redusert egenandel