Velg mellom vår standard husforsikring eller Husforsikring Ekstra som gir deg best mulig dekning. Begge forsikringene kan utvides med råte- og skadedyrforsikring.

Standard
Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader
Rettshjelp og privatansvar
Riving og rydding i forbindelse med skade
Hageanlegg og utvendig vannbasseng opp til 100.000 kroner
Klimavennlige og sikkerhetsmessige tiltak ved gjenoppføring opp til 25.000 kroner
Påbud opp til 1.000.000 kroner
Ubeboelig bolig / husleietap i inntil 24 måneder
 
 
 
 
 
Ekstra
Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader
Rettshjelp og privatansvar
Riving og rydding i forbindelse med skade
Hageanlegg og utvendig vannbasseng opp til 100.000 kroner
Klimavennlige og sikkerhetsmessige tiltak ved gjenoppføring opp til 25.000 kroner
Påbud opp til 1.000.000 kroner
Ubeboelig bolig / husleietap i inntil 24 måneder
Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader
Skade forårsaket av dyr
Punktering av vindu
Tining av utvendige rør ved frost
Tilpasning for rullestolbruker etter ulykke, opp til 250.000 kroner
Dekninger med råte- og skadedyrforsikring
Skader som følge av treødeleggende råtesopper
Skader som følge av ekte hussopp
Skader som følge av insekter
Bekjempelse av mus, rotter og skadeinsekter.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekning med Tryg Pluss
Anneks, garasje, tilbygg eller lignende som er oppført etter siste hovedforfall