En innboforsikring forsikrer det du eier hjemme. Du velger selv hvor omfattende den skal være. Sjekk hvilken innboforsikring som passer best og beregn pris!

Standard
Brann, vann, naturskade, tyveri og skadeverk
Rettshjelp og privatansvar
Flyttings- og lagringsutgifter i forbindelse med skade
Utgifter ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med skade opptil 80.000,-
Tyveri av sykkel utenfor eiendommen opp til 5.000 kroner
 
 
 
 
 
 
Ekstra
Brann, vann, naturskade, tyveri og skadeverk
Rettshjelp og privatansvar
Flyttings- og lagringsutgifter i forbindelse med skade
Utgifter ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med skade
Tyveri av sykkel utenfor eiendommen opp til 15.000 kroner
Uflaksskader i og utenfor hjemmet
Transportskade ved flytting
Skade forårsaket av dyr
Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader
Juridisk hjelp ved forbrukerkjøp opp til 50.000 kroner
Utvidet forsikringssum på en rekke ting og hendelser